Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Proiectul este finanţat de către Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare şi implementat de către Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP).

 

 

OBIECTIV MAJOR

De a contribui la reforma învăţămîntului vocaţional tehnic din Moldova prin asigurarea unor servicii de formare mai diversificate şi mai calitative în sectorul apă şi canalizare.

 

SCOP

Consolidarea capacităţilor celor 5 furnizori de pregătire profesională în prestarea serviciilor de formare la meseriile solicitate pe piaţa muncii

 

PARTENERII PROIECTULUI

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Ministerul Mediului al Republicii Moldova

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului profesional

Agenţia „Apele Moldovei”

Asociaţia „Moldova Apă-Canal”

Î.M. „Apă Canal Chişinău”

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

 

BENEFICIARII PROIECTULUI

 • Elevii instituţiilor profesionale selectate;

 • Cadrele didactice din şcolile pilot şi din alte instituţii profesionale;

 • Angajaţii întreprinderilor din sector;

 • Asociaţiile consumatorilor de apă;

 • Persoanele în căutarea unui loc de muncă în sector;

 • Întreprinderile din sector.

 

INSTITUŢIILE IMPLICATE ÎN PROIECT

 • Şcoala profesională Alexăndreni, Sîngerei

 • Şcoala profesională nr. 1 Bălţi

 • Şcoala profesională Corbu, Donduşeni

 • Şcoala profesională Rezina

 • Centrul de Formare Continuă, UTM

 

GRUPUL ŢINTĂ

 • Formatorii şi maiştrii din şcolile partenere

 • Elevii şcolilor profesionale din sectorul apă şi canalizare,

 • Muncitorii din companiile sectorului apă şi canalizare,

 • Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă în SAC,

 • Asociaţiile consumatorilor de apă/Asociaţiile utilizatorilor de apă în scopuri de irigare,

 • Întreprinderile din sectorul apă şi canalizare

 

DURATA PROIECTULUI

Septembrie 2013 – August 2016

 

REZULTAT SCONTAT Nr. 1

Formarea capacităţilor a 4 şcoli profesionale în implementarea curriculum-ului modernizat la meseriile:

 • lăcătuş-instalator tehnică sanitară;

 • electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric.

 

Activităţi preconizate

 1. Planificarea şi facilitarea întrunirii grupului de lucru;

 2. Organizarea unor întruniri de colaborare cu companiile din sectorul apă şi canalizare;

 3. Desfăşurarea analizei privind cererea de formare şi schiţarea planului de instruire privind implementarea curriculum-ului;

 4. Proiectarea/adaptarea programelor de formare pe termen lung şi scurt (6 luni şi 3 ani) pentru cele două ocupaţii;

 5. Organizarea a 6 sesiuni de formare pentru implementarea curriculum-ului;

 6. Inventarierea echipamentului existent în şcolile partenere şi identificarea echipamentului necesar pentru achiziţionare;

 7. chiziţionarea echipamentului şi procedura de înmînare;

 8. Elaborarea ghidurilor pentru implementarea curriculum-ului modular

 9. Organizarea instruirii cadrelor didactice la întreprinderi

 10. Organizarea şi efectuarea vizitei de studiu în Austria

 11. Monitorizarea implementării curriculum-ului şi instruirea profesorilor şi formatorilor din şcolile partenere

 12. Organizarea şi facilitarea activităţilor extracurriculare

 13. Organizarea şi monitorizarea stagiilor

 14. Organizarea şi desfăşurarea evaluării centrate pe competenţe a absolvenţilor


 

REZULTAT SCONTAT Nr. 2

Elaborarea şi implementarea cursurilor de scurtă durată pentru muncitorii adulţi la 2 calificări profesionale în domeniul apă şi canalizare, cu accent pe egalitatea de gen

 

Activităţile preconizate

 1. Selectarea meseriilor/seturilor de competenţe prioritare în sectorul apă şi canalizare şi a grupurilor ţintă pentru instruire/formare

 2. Analizarea necesităţilor de formare şi dezvoltarea programelor de instruire

 3. Pregătirea materialelor de predare/învăţare

 4. Dezvoltarea instrumentelor de evaluare şi instruirea cadrelor didactice privind stocarea acestora în baza de date

 5. Procurarea echipamentului corespunzător cerinţelor programelor de formare

 6. Lobby pentru aprobarea programele de instruire de către Ministerul Educaţiei

 7. Realizarea campaniei de promovare a noilor servicii de formare în rîndul companiilor din sectorul apă şi canalizare sensibilă la aspectele gender

 8. Organizarea conferinţei pe aspecte gender în sectorul apă şi canalizare

 9. Implementarea cursurilor de instruire

 10. Monitorizarea şi a implementării programelor de instruire şi adaptarea acestora

 11. Instruirea evaluatorilor şi implementarea evaluării competenţelor profesionale ale absolvenţilor Analizare integrării în cîmpul muncii a absolvenţilor şi determinarea gradului de satisfacţie a angajatorilor faţă de performanţa acestora