Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Ziua Mondială a Apei 2016: Apa și locurile de muncă

Tradițional, în fiecare an la data de 22 martie la nivel internațional se marchează Ziua Mondială a Apei.

Acest lucru a fost stabilit încă în 1992 în cadrul Consiliului științific al Adunării generale a Națiunilor unite de la Rio de Janeiro, Brazilia.

Moldova este o țară mică care se confruntă cu un important flux de migrație a forței de muncă peste hotarele țării. În prima jumătate a anilor 1990 în Republica Moldova începe migrarea pe scară largă, cauza fiind instabilitatea politică, veniturile mici și creșterea rapidă a șomajului. Deoarece există puține oportunități de a migra legal din acest mic stat situat între Ucraina și Romania, majoritatea migrațiilor sunt ilicite. 

„Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale” (IFCP) vă invită la conferința Educația „verde”  a tinerilor – componentă indispensabilă a învățămîntului profesional în cadrul proiectului de asistență tehnică AquaProf II „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova” (2013-2016), finanţat de către Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).

AO Institutul de Formare a Capacităților Profesionale anunță angajarea unui expert / echipe din 2 experți, care ar evalua activitățile și rezultatele pînă la moment ale proiectului „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire în sectorul apă și canalizare din Republica Moldova” (2013-2016)

Una dintre temele transversale ale proiectului AquaProf II este promovarea egalității de șanse si gen. În acest context organizăm conferința de informare cu genericul Integrarea și promovarea femeilor în sectorul apă și sanitație, din resursele financiare ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

IFCP, în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Stat (UTM), dă start procesului de selectare a ofertelor pentru achiziționarea echipamentului necesar dotării laboratorului practic pentru instruirea profesională a muncitorilor din sectorul apă și canalizare la meseriile mașinist la instalațiile de pompare și lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție.

A.O. „Institutul de Formare a Capacităților Profesionale” (IFCP) organizează concurs de selectare a agenţilor economici pentru achiziţionarea echipamentului tehnic şi utilajului performant necesar dotării atelierelor practice

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) şi Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP), în calitate de agenţie de implementare, anunţă lansarea proiectului AquaProf II „Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova”.