Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

După cum am anunțat anterior, la data de 29 iulie 2016 a avut loc, ceremonia de finalizare a proiectului AquaProf II, activitate la care ne-am străduit să-i adunăm în același loc pe toți actorii-cheie, care au participat de-a lungul a 3 ani la implementarea cu succes a proiectului.

La data de 29 iulie 2016, va avea loc ceremonia oficială de finalizare a proiectului AquaProf II „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova” desfășurat pe parcursul ultimilor 3 ani.

Deși cea de-a IV-a rundă de cursuri de perfecționare dedicate muncitorilor din sectorul apă și canalizare din decembrie 2015 era preconizată a fi și ultima, Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) are plăcerea de a anunța faptul că de comun acord cu Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) și Asociația “Moldova Apă-Canal”, s-a decis desfășurarea unei runde suplimentare de cursuri, care să încheie seria acestor instruiri utile și să dea posibilitatea mai multor muncitori de a beneficia de ele. 

După cum Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) a anunțat anterior, în fiecare an la data de 22 martie se celebrează la nivel mondial Ziua Internațională a Apelor.

Evenimentul are menirea de a sensibiliza opinia publică vizavi de problemele stringente cu care se confruntă omenirea privind accesul la apa potabilă, problemele de mediu care afectează direct resursele globale de apă și atrage atenția la necesitatea identificării soluțiilor de viitor.

La 1 martie 2016, în holul Casei Guvernului a fost deschisă oficial expoziția de fotografie APOCALIPSA APELOR, cu un slogan îndrăzneț „Tinerilor le pasă… Dar vouă?”, inițiativă a Institutului de formare a Capacităților Profesionale (IFCP).

În perioada 5-11 februarie 2016, colaboratorii Institutului de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) au întreprins o serie de vizite de monitorizare la școlile profesionale partenere ale proiectului „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare”, finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare și implementat de IFCP.

În data de 29 ianuarie 2016, la sediul Institutului de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) a avut loc cea de-a cincea ședință a Grupului de lucru din cadrul proiectului AquaProf II „Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova”, implementat de IFCP și finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

Ziua Mondială a Zonelor Umede se sărbătorește pe 2 februarie, în fiecare an, pentru a sublinia necesitatea de a menține caracterul ecologic al zonelor umede și importanța unei planificări "înțelepte", spre a putea avea o utilizare durabilă a resurselor de apă. Proiectul Aquaprof II se solidarizează cu toate inițiativele naționale de marcare a acestui eveniment și consideră expoziția foto cu genericul APOCALIPSA APELOR o contribuție la eforturile de conservare și menținere a echilibrului ecologic în zonele umede.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, care se marchează anual la data de 22 martie, Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) și-a propus organizarea campaniei de sensibilizare socială la nivel național, intitulată APOCALIPSA APELOR.

Institutul de Formare a Capacităților Profesionale ține să vă aducă la cunoștință faptul că în perioada 14-23 decembrie 2015 se va desfășura etapa finală a celei de-a IV-a și ultimei runde de cursuri de perfecționare pentru muncitorii din sectorul apă și canalizare, pentru meseria de mașinist la instalații de pompare.

La data de 2 noiembrie 2015 a demarat cea de-a IV-a și ultima rundă de cursuri de perfecționare pentru muncitorii din sectorul apă și canalizare, pentru meseria de lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție și mașinist la instalații de pompare respectiv.

La datele de 30 septembrie și 16 octombrie s-a finalizat ce-a de-a III-a rundă de cursuri de perfecționare pentru muncitorii din sectorul apă și canalizare, pentru meseriile de mașinist la instalații de pompare și lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție respectiv.

 

Astăzi, 21 septembrie 2015, în incinta Centrului de Formare Continuă, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost lansată a III rundă de cursuri de perfecționare pentru muncitorii din sectorul apă și canalizare la meseria mașinist la instalații de pompare și lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție.

IFCP, în parteneriat cu AMAC și UTM, anunță lansarea cursurilor de perfecționare a muncitorilor din sectorul apă și canalizare la meseriile mașinist la instalațiile de pompare (cod CORM 818961) și lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție (cod CORM 712620)

La data de 9 septembrie 2014 a avut loc cea de-a doua ședință a reprezentanților grupului de lucru, în cadrul căreia a fost făcută o prezentare detaliată despre realizările obținute și au fost oferite informații relevante despre activitățile preconizate pentru perioada septembrie 2014 – februarie 2015. 

Pe 26 și 30 iulie s-a desfășurat procedura de evaluare în baza competențelor profesionale a elevilor grupelor de meserii din instituțiile de învățămînt secundar profesional partenere, în cadrul cărora au fost implementate curricula modulare.

Programul de formare a finalizat cu sesiunea nr. 8 (17 iunie 2014), avînd genericul Administrarea instrumentelor de evaluare. Tehnici de lucru cu baza de date.

Pentru o implementare eficientă și de succes a inițiativei stabilite, IFCP a format un Grup de Lucru (GL) format din 10 reprezentanți. Prima ședință cu membrii  GL a avut loc la data de 25 februarie 2014.

Proiectul prevede investiţii în echipament şi utilaj performant, astfel încît şcolile partenere vor beneficia de ateliere practice renovate şi dotate tehnic conform necesităţilor pentru instruirea elevilor.

La data de 17 octombrie 2013, în incinta Ş.P. nr.1 din or. Bălţi, a avut loc prima acţiune de formare profesională din cadrul planului sesiunilor de formare în implementarea curriculumului modular (octombrie 2013-mai 2014) pentru meseriile electromontor la întreţinerea şi repararea utilajului electric şi lăcătuş-instalator tehnică sanitară.