Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Transferul Bazei de Date

cu instrumente de evaluare a competențelor profesionale

 la Universitate Tehnică din Moldova

 

 

După cum am anunțat anterior, la data de 29 iulie 2016 a avut loc, ceremonia de finalizare a proiectului AquaProf II, activitate la care ne-am străduit să-i adunăm în același loc pe toți actorii-cheie, care au participat de-a lungul a 3 ani la implementarea cu succes a proiectului.

 

Una din intervențiile cele mai importante care a avut loc a fost transmiterea cu titlul gratuit a bazei de date pentru stocarea instrumentelor de evaluare la profesiile muncitorești din patrimoniul proiectului către Direcția Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor a Universității Tehnice din Moldova (UTM).

 

Baza de date este un bun nematerial, produs al proiectului care a reușit să reformeze parțial principiile de evaluare în învățămîntul vocațional-tehnic, promovînd opțiunea online pentru testare teoretică.

 

Acest tip de evaluare asigură caracterul obiectiv al testării și exclude pe cît posibil factorul uman.

 

La moment, baza include circa 400 itemi teoretici și probe practice pentru 5 meserii din sectorul apă și canalizare, dar poate fi extinsă spre alte sectoare și meserii, și îmbogățită cu itemi de teste.

 

Transmiterea bazei de date a fost necesară întru asigurarea continuității acestei modalități de evaluare inedite pentru învățămîntul profesional, ca garant al sustenabilității reformelor educaționale și a inovațiilor promovate în cadrul proiectului AquaProf II, iar UTM, ca instituție de învățămînt pilon în domeniul științelor tehnice din Republica Moldova și partener în proiect, a fost considerată entitatea cea mai potrivită să preia acest soft și să-l dezvolte mai departe.