Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

INVITAȚIE

de participare la concursul pentru achiziționarea echipamentului tehnic

 

A.O. „Institutul de Formare a Capacităților Profesionale” (IFCP) organizează concurs de selectare a agenţilor economici pentru achiziţionarea echipamentului tehnic şi utilajului performant necesar dotării atelierelor practice în patru şcoli profesionale din sectorul apă şi canalizare pentru meseriile Lăcătuş-instalator tehnică sanitară şi Electromontor la întreţinerea şi repararea utilajului electric.

 

Prin urmare, IFCP invită firmele să depună spre examinare cele mai bune oferte pentru echipamentul solicitat, conform specificațiilor indicate în anexe. Companiile interesate sunt invitate să descarce listele, iar la elaborarea ofertei comerciale rugăm să se țină cont de numărul de referință al instrumentului/utilajului și lista în care este inclus.

 

Anexe:

 1. Lista echipamentului tehnic necesar dotării atelierului practic pentru meseria Lăcătuș-instalator tehnică sanitară, Școala Profesională nr.1, Bălți
 2. Lista echipamentului tehnic necesar dotării atelierului practic pentru meseria Lăcătuș-instalator tehnică sanitară, Școala Profesională Rezina
 3. Lista echipamentului tehnic necesar dotării atelierului practic pentru meseria Electromontor la întreținerea și repararea utilajului electric, Școala Profesională Corbu
 4. Lista echipamentului tehnic necesar dotării atelierului practic pentru meseria Electromontor la întreținerea și repararea utilajului electric, Școala Profesională Alexăndreni

 

Criterii de selecţie:

 • prețul achiziției - cel mai mic preț pentru echipamentele ce se conformează specificațiilor;
 • cantitatea oferită;
 • calitatea produsului;
 • timpul între comandă și livrare;
 • reputație/referințe.

 

Cerinţe/condiţii generale:

 1. Invitația se adresează companiilor înregistrate, licențiate și specializate în comercializarea echipamentului și utilajului indicat în anexe.
 2. Termenul de depunere și prezentarea ofertelor: Data limită de prezentare a ofertelor este 22 noiembrie 2013, ora 18:00. Acestea pot fi transmise/expediate, în format .pdf sau word, cu indicarea subiectului cerere de ofertă la adresa electronică office@ifcp.md sau pot fi depuse în versiune tipărită, în plic sigilat, la adresa instituției: A.O. „Institutul de Formare a Capacităților Profesionale”, str. Aerodromului 23, MD-2024, Chișinău, Republica Moldova. Ofertele primite după această dată nu vor fi luate în considerare. Înregistrarea ofertelor comerciale va fi efectuată de către secretarul Grupului de Lucru, responsabil de procurarea/realizarea achiziționării bunurilor.
 3. Autoritatea contractantă (IFCP) va răspunde la solicitările de clarificări pînă la data de 15 noiembrie 2013, ora 18:00.
 4. Termenele de plată și de livrare (zile calendaristice) trebuie depuse împreună cu oferta.
 5. Anunțarea deciziei: Decizia privind ofertele cîștigătoare va fi anunțată pînă pe data de 30 noiembrie 2013. Selectarea ofertanților comerciali potriviți va fi efectuată de către personalul împuternicit al IFCP, Grupul de Lucru și un Observator delegat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA). IFCP își rezervă dreptul de a negocia cu ofertanții. Evaluarea ofertelor se va efectua în baza indicatorului sintetic al raportului calitate/preț.
 6. Data limită de livrare: Furnizorul este obligat să asigure livrarea bunurilor pînă la data de 25 decembrie 2013.
 7. Prețurile vor fi indicate în lei moldovenești, fără TVA (TVA 0%). Prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe din momentul deschiderii plicurilor pe întreaga perioadă de realizare a contractului.
 8. IFCP își rezervă dreptul de a mări sau micșora volumul bunurilor menționate în cererea de ofertă și de a selecta mai multe companii cîștigătoare.
 9. Furnizorul va specifica serviciile auxiliare oferite (transportarea, instalarea, instruirea personalului etc.), în caz de necesitate.

 

Notă: Conform Hotarîrii de Guvern nr. 246 din 08.04.2010 şi a modificărilor ulterioare ale acesteia, ultima fiind înregistrată prin HG565 din 29.07.13, MO167-172/02.08.13 art.661, se aplică cota zero a TVA la mărfurile, serviciile livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectelor de asistenţă tehnică realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare, în limitele tratatelor la care aceasta este parte, incluse în lista aprobată de Guvern.
Proiectul implementat de către IFCP face parte din această listă. Rugăm respectuos să se țină cont de prevederile acestei hotărîri.

 

Nerespectarea oricăror condiții menționate mai sus atrage după sine respingerea ofertei comerciale.

 

Informații suplimentare pot fi solicitate de la:

Lucia Ioncu - Manager Financiar | E-mail: ioncu@ifcp.md
Marta Zberea - Responsabil Achiziții | E-mail: marta.zberea@ifcp.md
Telefon: + 373 22 44 81 86