Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

IFCP, în parteneriat cu Asociația „Moldova Apă-Canal” (AMAC) și Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), anunță lansarea cursurilor de perfecționare a muncitorilor din sectorul apă și canalizare la meseriile mașinist la instalațiile de pompare (cod CORM 818961) și lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție (cod CORM 712620).

 

Cursurile de perfecționare și formare profesională continuă vor fi organizate pentru cca 140 de muncitori  din cadrul întreprinderilor „Moldova Apă-Canal” de pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea se vor desfășura conform planurilor de învăţămînt și programelor  aprobate. Costul acestora va fi acoperit integral de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) din mijloacele Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

 

Cursurile vor avea loc la Centrul Universitar de Formare Continuă (CFC) din cadrul Institutului de Formare Continuă în domeniul alimentării cu apă și canalizare/Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Personalul muncitoresc de la cele două calificări profesionale va fi instruit de către conferențiari universitari.

 

Inițierea acestora reprezintă penultima etapă din șirul activităților preconizate în colaborarea cu CFC:

 

  1. Aprobarea materialelor de pregătire pentru adulți de către Ministerul Educației;
  2. Elaborarea materialelor de formare/învățare;
  3. Elaborarea instrumentelor de evaluare și instruirea cadrelor didactice privind stocarea acestora în baza de date  (instruirea, prezentarea BD, elaborarea itemilor);
  4. Procurarea utilajului de laborator corespunzător cerințelor de formare în limita sumei de 850 000 lei;
  5. Realizarea campaniei de promovare a noilor servicii de formare în rîndul companiilor din sectorul apă și canalizare cu accent pe  gender;
  6. Implementarea cursurilor de scurtă durată;
  7. Monitorizarea implementării programelor de formare.

 

Menționăm că UTM este unica instituție de învăţămînt superior tehnic acreditată din Republica Moldova care pregătește cadre inginerești în domeniul respectiv.

 

Cursurile, cu o durată de 72 de ore, sunt autorizate și avizate de către Ministerul Educației și vor demara începînd cu luna noiembrie. Persoanelor care vor finaliza cursurile li se va elibera certificat de absolvire conform Regulamentului cu privire la formarea profesională continuă, aprobat prin H.G. nr.1224 din 09. 11.2004.