Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Piaţa muncii implicată în procesul de dotare a atelierelor practice

 

Atelierele de lucru din cadrul şcolilor partenere nu dispun de echipamentul tehnic necesar pentru formarea abilităţilor practice, iar mijloacele financiare/fondurile pentru înlocuirea echipamentul învechit, procurarea materialelor şi consumabilelor necesare pentru instruirea şi evaluarea practică nu sunt suficiente.

 

Proiectul AquaProf II prevede investiţii în echipament şi utilaj performant, astfel încît şcolile partenere vor beneficia de ateliere practice renovate şi dotate tehnic conform necesităţilor pentru instruirea elevilor.

 

Prin urmare, instituţiile de formare profesională pentru meseria lăcătuş-instalator tehnică sanitară și electromontor la întreținerea și repararea utilajului electric vor fi dotate cu utilaj modern, echipament performant, necesar pentru implementarea conţinuturilor educaţionale şi programelor noi de studii. Acestea vor contribui la sporirea calităţii şi eficacităţii procesului de instruire, la formarea  specialiştilor înalt calificaţi, care vor avea capacitatea de a susţine şi dezvolta infrastructura ţării.

 

În procesul de dotare a atelierelor practice sunt implicaţi şi ingineri, experţi, lectori universitari din domeniile respective. Aceştia examinează/confirmă listele echipamentelor care urmează să fie achiziţionate şi verifică dacă acestea sunt actuale, corespund cerinţelor de formare profesională, tendinţelor actuale de pe piaţa muncii şi dacă sunt relevante sectorului apă şi canalizare.

 

Renovarea, dotarea şi mobilarea laboratoarelor este posibilă datorită parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei, Institutului de Formare a Capacităţilor Profesionale şi Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului AquaProf II.