Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

IFCP, în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Stat (UTM), anunță organizarea unui concurs de selectare a agenţilor economici pentru achiziționarea echipamentului și utilajului necesar dotării laboratorului practic pentru instruirea profesională a muncitorilor din sectorul apă și canalizare la meseriile mașinist la instalațiile de pompare și lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție.

 

Prin urmare, IFCP invită firmele să depună spre examinare oferta comercială și tehnică (caracteristici tehnici detaliate: producătorul, marca, modelul etc.) pentru echipamentul solicitat.

 

Menționăm că dotarea atelierului cu utilaj performant are loc în cadrul proiectului AquaProf II, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) din mijloacele Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).