Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Pe 26 și 30 iulie s-a desfășurat procedura de evaluare în baza competențelor profesionale a elevilor grupelor de meserii din instituțiile de învățămînt secundar profesional partenere, în cadrul cărora au fost implementate curricula modulare.

Elevii care au urmat programul de instruire profesională cu durata de 1 an de zile la meseriile lăcătuș-instalator tehnică sanitară și electromontor la întreținerea și repararea utilajului electric au susținut proba teoretică și practică.

 

Practicieni de la companiile de sector, maiștri și profesori din alte școli profesionale au fost invitați să facă parte din Comisia de Evaluare. Menționăm că aceștia au fost instruiţi anterior în proceduri și instrumente de evaluare.

 

Procesul s-a finalizat cu o şedinţă internă a membrilor Comisiei de Evaluare care, în baza unui barem, au calculat punctajul evaluaților pentru ambele probe și au anunțat rezultatele obținute de fiecare elev.

 

În cazul în care candidații au acumulat punctajul necesar pentru promovarea examenului acestora li se acordă un certificat de calificare care include liste modulelor parcurse, cu nota obținută la fiecare, și categoria de calificare la meseria însușită.

 

Activitățile de evaluare în Școala Profesională Corbu și Școala Profesională Rezina s-au derulat cîte o singură zi în fiecare și au durat cca 8 ore. Examinarea elevilor s-a realizat în conformitate cu regulamentul/instrucțiunile de evaluare elaborate în comun de către Ministerul Educației și IFCP. Procedura a fost supravegheată și coordonată de către echipa proiectului, iar metodologia de organizare a  evaluării în baza competențelor profesionale şi-a demonstrat eficienţa şi fiabilitatea.