Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

AO Institutul de Formare a Capacităților Profesionale anunță angajarea unui expert / echipe din 2 experți, care ar evalua activitățile și rezultatele pînă la moment ale proiectului „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire în sectorul apă și canalizare din Republica Moldova” (2013-2016), finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și ar recomanda posibilități de eficientizare a proiectului.

Evaluarea se va desfășura conform Termenilor de Referință, în perioada 1.06-25.07.2015.

Criteriile de selectare sunt următoarele:

1. Experiență în evaluări de programe, proiecte de asistență tehnică (de preferință, în învățămîntul vocațional)

2. Experiență de conlucrare cu guvernul RM, donatori și societate civilă

3. Formare profesională multidisciplinară (e.g. management/sociologie/educație etc.)

4. Cunoștințe specializate în aspecte de gen și incluziune socială

5. Cunoașterea avansată a limbilor română și engleză 

Organizațiile/Persoanele interesate pot expedia CV, o scrisoare de intenție și oferta de preț la adresa electronică damian-timosenco@ifcp.md pînă la 31.05.2015.