Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Finalizarea proiectului AquaProf II

 

 

 

La data de 29 iulie 2016, va avea loc ceremonia oficială de finalizare a proiectului AquaProf II „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova” desfășurat pe parcursul ultimilor 3 ani.

 

Obiectivul de bază al proiectului a constituit formarea inițială și perfecționarea forței de muncă din sectorul apă și canalizare.

 

În colaborare cu partenerii noștri, 4 școli profesionale din regiunea de nord a Moldovei, ne-am propus să revitalizăm curricula profesională, să introducem în demersul pedagogic metode de predare/învățare activ-participative și să echilibrăm instruirea teoretică cu formare practică pentru a asigura o mai bună pregătire a tinerilor pentru integrarea pe piața muncii.

 

Pentru a realiza acest deziderat, 20 de profesori și maiștri din instituțiile partenere au beneficiat de un program complex de formare în aspecte didactice moderne, centrate pe elev și pe învățare prin cooperare. Suplimentar, aceștia au făcut schimb de experiență cu colegii de breaslă din România și Austria.

 

Timp de trei ani curricula la meseriile lăcătuș-instalator tehnică sanitară și electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric au fost implementate, îmbunătățite pe parcurs și revizuite integral la final.

 

Pe lîngă școlile profesionale, un alt partener de valoare pentru noi a fost Universitatea Tehnică din Moldova. În colaborare cu Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentare cu Apă și Canalizări din cadrul UTM a fost posibilă perfecționarea forței de muncă încadrată în sectorul utilitar de alimentare cu apă și canalizare.

 

Astfel, un număr de circa 500 elevi și 210 muncitori ai regiilor naționale apă-canal au beneficiat de o pregătire profesionistă și calitativă în vederea creșterii competitivității individuale pe piața muncii, sporirii calității serviciilor și consolidării sectorului.

 

În paralel cu suportul metodologic acordat instituțiilor de învățămînt partenere, ne-am propus și dotarea laboratoarelor acestora cu echipament de ultimă generație. Prin urmare, suma de 3 300 000 lei a fost investită în utilaje moderne relevante sectorului și donate școlilor partenere și Universității Tehnice a Moldovei.

 

Pe lîngă acestea, a fost creată o bază de date pentru stocarea instrumentelor de evaluare la profesiile muncitorești. Baza include la moment circa 400 itemi teoretici și probe practice la 5 meserii și oferă opțiunea de evaluare teoretică online pentru asigurarea caracterului obiectiv al testării și a exclude factorul uman.

 

Per ansamblu, proiectul AquaProf II a contribuit temeinic la reforma educațională prin abordări, structuri și conținuturi noi, a stimulat crearea parteneriatului între școli și a facilitat dialogul dintre instituțiile profesionale și piața muncii.

 

Ne-ar plăcea să credem, că proiectul a creat practici bune atît pentru învățămîntul profesional, cît și pentru sectorul de alimentare cu apă și canalizare, la nivel național.

 

În această ultimă sută de metri, pe o notă optimistă echipa IFCP le urează succes și realizări remarcabile tuturor celor cu care am avut plăcerea să conlucrăm în acești 3 ani productivi, în special elevilor care sunt la început de cale, căci ei sunt viitorul.