Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Excursii ale elevilor școlilor profesionale partenere în contextul Zilei Mondiale a Apelor

 

 

După cum Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) a anunțat anterior, în fiecare an la data de 22 martie se celebrează la nivel mondial Ziua Internațională a Apelor.

Evenimentul are menirea de a sensibiliza opinia publică vizavi de problemele stringente cu care se confruntă omenirea privind accesul la apa potabilă, problemele de mediu care afectează direct resursele globale de apă, și atrage atenția la necesitatea identificării soluțiilor de viitor.

De la an la an, tematica care însoțește marcarea zilei diferă, și este stabilită de către UN-Water, autoritatea Organizației Națiunilor Unite responsabilă de abordarea subiectelor legate de resursele mondiale de apă.

Inspirați de tematica acestui an, „Apa și locurile de muncă”, IFCP a considerat mai oportună ca niciodată necesitatea marcării acestui eveniment prin întreprinderea unor activități care să corespundă specificului acestui an.

Așa cum instituția noastră implementează proiectul „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare”, finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare, s-a decis implicarea tuturor școlilor profesionale partenere ale proiectului în marcarea evenimentului.

Astfel, au fost selectați elevii profesiilor nemijlocit legate de sectorul de alimentare cu apă și canalizare de la toate cele 4 școli partenere, pentru participarea la o serie de excursii informative la 2 dintre cele mai marcante obiective utilitare de sector din țară, și anume, stația de epurare a apelor uzate din or.Ocnița și stația de epurare a apelor uzate de tip zone umede construite (ZUC) din Orhei.

În colaborare cu Regiile Apă-Canal din localitățile sus-menționate, seria de excursii a fost lansată chiar la data de 22, atunci cînd elevii școlii profesionale din com.Corbu, r-l.Dondușeni au vizitat stația de epurare Ocnița.

Am selectat anume această stație, deoarece este una dintre cele mai moderne de tipul său din țară, și este un exemplu demn de urmat pentru toate utilitățile de apă și canalizare din localitățile mici ale țării noastre.

Stația de epurare din Ocnița a fost construită ca urmare a implementării cu succes a unui proiect de infrastructură realizat cu ajutorul susținerii partenerilor externi, pentru satisfacerea cerințelor de sanitație din zonă. Capacitatea de epurare a acesteea este de 350m3/zi, iar la moment puțin peste o treime din aceasta se valorifică, astfel că există posibilitatea ca pentru viitor să fie conectate și localitățile rurale adiacente orășelului.

Epurarea apelor se face printr-o tehnologie modernă, și anume prin metoda epurării biologice, pe larg folosită în comunitatea europeană. Un alt aspect de evidențiat este faptul că aceasta este în proporție de peste 90% automatizată, astfel că este nevoie de doar 2 angajați care să mențină zilnic stația, sau mai exact să monitorizeze funcționarea mecanismelor automatizate.

Controlul stației poate fi efectuat de la distanță, cu ajutorul tehnologiilor SCADA, dealtfel unele dintre cele mai performante în materie de gestionare a utilităților de alimentare cu apă și canalizare.

Tot pe 22 martie, elevii școlii profesionale din com.Alexăndreni, r-l.Sîngerei, au efectuat vizita la un obiectiv unic de felul său în Republica Moldova, și anume stația de epurare de tip ZUC de la Orhei.

Este cea mai mare stație de epurare de tip zone umede construite din Europa, și a fost construită cu suportul financiar al Comisiei Europene și Băncii Mondiale, cu cofinanțare din partea Fondului Ecologic Național.

Capacitatea acesteia este de 4000m3/zi, și la moment deservește orașul Orhei și cîteva localități rurale din împrejurimi, dar la fel ca și stația de la Ocnița, nu este valorificată pe deplin, astfel că există posibilitatea ca în viitor aceasta să obțină statut de importanță regională, nu doar locală.

Tehnologiile care asigură funcționarea unor astfel de obiective diferă mult de tradiționalele procese mecanice sau biomecanice, iar avantajul acestora este reducerea costurilor de întreținere  și reducerea consumului de energie electrică cu pînă la 25% comparativ cu stațiile de epurare tradiționale.

Pentru că am dorit să oferim posibilitatea cîtor mai mulți elevi să viziteze aceste obiective, elevii școlii profesionale nr.1 din Bălți și elevii școlii profesionale din or.Rezina deasemenea au avut posibilitatea să viziteze stația ZUC din Orhei, pe 23 și respective 24 martie.

Ne bucură faptul că viitorii piloni de funcționare și perfecționare a sectorului de alimentare cu apă și canalizare au rămas impresionați de cele văzute, și sperăm că această experiență le va consolida ambiția și îi va motiva și mai mult în procesul de studii la meseriile pe care le-au ales, pentru ca odată ptregătiți profesional, să se încadreze cu ușurință în piața muncii întru binele atît al lor cît și a societății care va beneficia de pe urma muncii calitative și responsabile a acestora.