Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Invitație la Expoziție de Fotografie cu Mesaj Ecologic

 

La 1 martie 2016, în holul Casei Guvernului a fost deschisă oficial expoziția de fotografie APOCALIPSA APELOR, cu un slogan îndrăzneț „Tinerilor le pasă… Dar vouă?”, inițiativă a Institutului de formare a Capacităților Profesionale (IFCP).

Evenimentul se desfășoară în contextul Zilei Mondiale a Apelor, care se marchează anual la data de 22 martie, și face parte din campania de sensibilizare a societății privind pragului ecologic alarmant în care se află bazinele acvatice și corpurile de apă de pe întreg teritoriul țării.

Pentru a da dinamică evenimentului și a dezvolta spiritul civic și conștiința ecologică a tinerilor de azi, au fost implicați elevii a 4 școli profesionale din republică, instituții partenere ale proiectului.

În total, un număr de circa 200 de poze au fost realizate cu contribuția a 21 elevi și echipei IFCP.

Tinerii-fotografi și-au focusat atenția asupra stării degradante a apelor, surprinzînd în imagini 10 corpuri de apă mari (lacuri, iazuri și rîulețe) și 7 fîntîni starea cărora este una critică.

Totodată, pe panourile expoziției sunt prezente fotografii cu mai multe construcții hidrotehnice care se află într-o stare gravă și pot avea un impact extrem de negativ asupra mediului (canale de scurgere artificiale, sisteme de canalizare, bazine de stocare a apelor reziduale etc.).

Pe lîngă cei circa 600 de demnitari, funcționari publici și personal tehnic care activează zi de zi în instituțiile publice din Casa Guvernului, accesul la expoziție este deschis și oricărei persoane care dorește să se familiarizeze cu situația precară a apelor, această resursă naturală atît de importantă pentru viața și bunăstarea omului.

După 10 zile în Guvern, panourile cu fotografii vor fi amplasate la parterul Facultății de Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice, unde zilnic activează peste 100 de cadre didactice și în jur de 1200 de studenți ai instituției cu frecvența la zi și redusă.

În cea de-a treia decadă, expoziția va fi amplasată în incinta Institutului de Științe ale Educației, unde activează aproximativ 110 colaboratori și în acele 10 zile vor frecventa cursuri de formare continuă circa 150 cadre didactice din republică.

Într-un final, în primele 10 zile de aprilie, vernisajul va fi amplasat în holul Școlii Profesionale Nr.3 din municipiul Chișinău, în care activează 90 de cadre didactice inclusiv personal tehnic și își fac studiile circa 500 de elevi.

Astfel, ne bucură faptul că un număr total de aproximativ 2700 de persoane care își desfășoară activitatea zi de zi în instituțiile ce găzduiesc expoziția noastră au acces direct la galeria de fotografii, dar totodată ne așteptăm ca numărul vizitatorilor interesați să fie mult mai mare, ținînd cont de amploarea evenimentului și mesajul social pe care îl transmite.