Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

În contextul componentei de formare a cadrelor didactice, desfășurate în perioada septembrie 2013 – iunie 2014, circa 20 de profesori și maiștri din școlile partenere ale proiectului au participat la activități teoretic-practice de consolidare a capacităților în implementarea curriculumului modular bazat pe competențe la meseriile lăcătuș-instalator tehnică sanitară și electromontor la întreținerea și repararea utilajului electric.

 

Programul de formare a finalizat cu sesiunea nr. 8 (17 iunie 2014), avînd genericul Administrarea instrumentelor de evaluare. Tehnici de lucru cu baza de date.  În cadrul sesiunii a fost lansată o bază de date destinată stocării și gestionării instrumentelor de evaluare și menită să faciliteze evaluarea online a elevilor din școlile profesionale. Baza conține, pentru început, 270 de itemi de test pentru 4 meserii: lăcătuş automatică şi aparate de măsură şi control, lăcătuş la lucrări de intervenție și reconstrucție, lăcătuș-instalator tehnică sanitară și electromontor la întreținerea și repararea utilajului electric.

 

Scopul bazei de date este de a aduce plus valoare procesului de evaluare a competențelor profesionale. Sistemul reprezintă un motor practic de generare a testelor. Probele practice și testele teoretice vor fi utilizate la evaluarea formativă și sumativă a formabililor la meseriile din cadrul școlilor partenere. Aceasta se adresează furnizorilor de instruire și formare profesională care își propun să pregătească o forță de muncă înalt calificată și competitivă pentru economia țării.

 

Participanților la activitățile de instruire li s-au înmînat cîte un certificat de finalizare a programului de formare cu durata de 72 ore, emis de către Ministerul Educației al Republicii Moldova și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

 

La eveniment au participat oficialități din partea Ministerului Educației, Biroului Austriac de Coordonare a Cooperării Tehnice, precum și cadre didactice din 7 școli beneficiare.