Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Una dintre temele transversale ale proiectului AquaProf II este promovarea egalității de șanse si gen. În acest context organizăm conferința de informare cu genericul Integrarea și promovarea femeilor în sectorul apă și sanitație, din resursele financiare ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

 

Conferința dă start campaniei de promovare a egalității de șanse și gen în sectorul apă și sanitație. Acțiunea urmărește informarea generației tinere, resurselor umane active pe piața forței de muncă și angajatorilor privind oportunități egale pentru femei și bărbați în sectorul respectiv. Scopul acțiunii este de a sensibiliza actorii cheie și de a găsi soluții de diminuare a efectului stereotipurilor de gen.

 

Conferința pe Aspecte de Gen se va desfășura la data de 14 noiembrie 2014, ora 10:00, în incinta Summit Events & Conference Center, Sala Roșie, str. Tighina, 49/3, Chișinău.

 

În cadrul acesteia invitații vor avea ocazia să audieze discursurile susținute de către Șeful Biroului de Coordonare pentru Cooperare Tehnică a Austriei, experți în domeniul egalității de gen, reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Centrului Municipal de Informare și Orientare Profesională, specialiști pe aspecte sociale, ingineri, profesori etc.

 

Evenimentul va întruni reprezentanți ai Direcțiilor Raionale Învățămînt, Tineret și Sport, Agențiilor teritoriale AOFM, psihologi școlari/cadre didactice din cadrul școlilor medii și profesionale, angajați responsabili de orientare profesională și ghidare în carieră de la întreprinderile din sectorul vizat etc.