Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Formarea profesională a adulților – Istorie de Succes

 

 

Moldova este o țară mică care se confruntă cu un important flux de migrație a forței de muncă peste hotarele țării. În prima jumătate a anilor 1990 în Republica Moldova începe migrarea pe scară largă, cauza fiind instabilitatea politică, veniturile mici și creșterea rapidă a șomajului. Deoarece există puține oportunități de a migra legal din acest mic stat situat între Ucraina și Romania, majoritatea migrațiilor sunt ilicite.

Migrația forței de muncă a devenit o caracteristică dominantă în secolul XXI care a avut consecințe politice, economice și sociale foarte grave. De fapt, viitorul țării în mare parte depinde de aportul imigranților și de volumul fluxului de remitențe, care sunt un suport considerabil pentru economia Moldovei.

Economia țării în mare parte supraviețuiește datorită fluxului mare de remitențe. Deși este greu de cuantificat volumul acestor transferuri, totalul (oficial și neoficial) a remitențelor este estimat de unii experți ca fiind de două ori mai mare ca PIB-ul oficial.

Denis Gavriliuc din Raionul Rîșcani, satul Horodiște este un tînăr de 24 de ani, care provine dintr-o familie social vulnerabilă cu 4 copii, el fiind cel mai mare dintre copii. Tatăl lor ia părăsit atunci cînd aceștia erau încă mici, iar mama a migrat peste hotarele țării în căutarea unui loc de muncă pentru o viață decentă, lasînd cei 4 fii în grija bunicilor. După un anumit timp, mama întrerupe orice comunicare cu copii săi și de asemenea orice transfer de bani, care pentru ei contau foarte mult. După ce absolvește școala generală în satul natal, Denis, disperat, ia decizia să migreze în Rusia pentru a găsi un loc de muncă în domeniul construcțiilor, în scopul de a sprijini financiar frații săi mai mici și surorile, precum și bunicii lui în vîrstă. Situația fiind disperată, Denis se lipsește de posibilitatea de ași continua studiile și pleacă de acasă pentru ai întreține pe cei dragi lui.

Denis a lucrat 5 ani ilegal pe piața muncii din Rusia. Anul trecut Denis a fost deportat din Rusia ca urmare a depășirii termenului duratei de ședere temporară pe teritoriul acestui stat. Acest lucru nu s-a întîmplat din cauza atitudinii neglijente a tînărului, dar a fost legat de faptul că tînărul, fiecare 3 luni trebuia sa părăsească teritoriul Rusiei pentru a reînnoi permisul de ședere temporară, ceia ce presupunea cheltuieli adăugătoare – bani pe care Denis ar fi preferat mai degrabă să-i trimită familiei sale. Întors acasă, Denis a încercat să se angajeze în cîmpul muncii, dar ținând cont că nu avea nici o dovadă legală de la angajatorul din Rusia despre experiența anterioară de muncă, și fără studii în domeniu, inițiativa băiatului a eșuat. În cele din urmă, cheltuind ultimele sale economii, Denis decide să se înscrie la Cursurile de Formare a Adulților de scurtă durată la Școala profesională nr.1 din Bălți, care din punct de vedere geografic se află cel mai aproape de satul său natal și care este parteneră a proiectului Aquaprof II, care a fost dotată cu un atelier de lucru modern pentru meseria Lăcătuși la Lucrări de Intervenție și Reconstrucție, și unde personalul didactic a beneficiat de un Program Amplu de Formare a Profesorilor, după care au fost încurajați și susținuți de echipa proiectului de a iniția cursuri de formare pentru adulți cu durata de 5 luni, și programe de formare inițială pentru tineri cu durata de 2 și respectiv 3 ani.

După absolvire, Denis aplică pentru un loc de muncă la întreprinderea „Apă – Canal” din municipiul Bălți, unde este angajat de îndată. După o perioadă de probă de 3 luni, lui Denis i s-a acordat un grad mai înalt de calificare (fiind promovat de la nivelul de ucenic - la muncitor calificat, angajat cu durata deplină de muncă pe un contract de 3 ani) care îi garantează un venit decent, în același timp demonstrând competențe înalte în domeniul Apă și Canalizare, precum și aprecierea înaltă din partea angajatorului. În prezent, Denis continuă să lucreze la Întreprinderea „Apă – Canal’’ Bălți și este fericit din mai multe motive: pentru că este ca o binecuvântare să fie alături de familia sa, să poată singur să se întrețină și cel mai important, sa fie angajat cu acte în regula în Țara lui.