Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Vizite de monitorizare la școlile partenere

 

În perioada 5-11 februarie 2016, colaboratorii Institutului de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) au întreprins o serie de vizite de monitorizare la școlile profesionale partenere ale proiectului „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare”, finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare și implementat de IFCP.

Astfel, treptat au fost vizitate școlile profesionale din orașele Bălți, Rezina, c.Corbu (r-l. Dondușeni) și c.Alexăndreni (r-l. Sîngerei).

Scopul principal al vizitelor a fost de a monitoriza nivelul de implementare a curriculumului modular, indicatorii de performanță propuși cît și gradul de pregătire a elevilor pentru absolvirea cu succes a instituțiilor de învățămînt.

Procedura de monitorizare a avut loc etapizat, în 3 faze. Prima etapă a reprezentat discuțiile directe cu conducătorii instituțiilor, pentru a identifica problemele actuale cu care se confruntă școlile la nivel administrativ, după care au urmat întrevederile cu cadrele didactice, și asistarea propriu-zisă la orele teoretice și practice.

Un alt aspect al vizitelor a fost legat de consilierea cadrelor didactice de către specialiștii IFCP, în vederea acordării suportului tehnic și metodologic pentru evaluarea online.

În acest sens s-a realizat o simulare în timp real a unei evaluări teoretice, cu scopul unei pregătiri depline a cadrelor didactice pentru evaluarea finală din perioada mai-iunie a anului curent.

De menționat este faptul că, cadrele didactice utilizează metode noi cum ar fi schimbarea paradigmelor de diseminare a informației, accentul principal fiind pus pe personalitatea elevului și modul de aplicare de către acesta a cunoștințelor acumulate în activități practice.

Lăudabil este faptul că a început să fie pusă în practică metoda schimbului de experiență între școlile partenere, prin efectuare vizitelor de lucru reciproce.

Într-un final în urma vizitelor de monitorizare, școlile profesionale și-au luat angajamentul de a realiza în mod independent simulări repetate ale evaluărilor teoretice, pentru a-și perfecționa abilitățile și de a spori confortul psihologic al elevilor care urmează a fi evaluați.