Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

  Un final de succes pentru cursurile de perfecționare pentru muncitorii din sectorul de apă și canalizare

 

 

 

Deși cea de-a IV-a rundă de cursuri de perfecționare dedicate muncitorilor din sectorul apă și canalizare din decembrie 2015 era preconizată a fi și ultima, Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) are plăcerea de a anunța faptul că de comun acord cu Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) și Asociația “Moldova Apă-Canal”, s-a decis desfășurarea unei runde suplimentare de cursuri, care să încheie seria acestor instruiri utile și să dea posibilitatea mai multor muncitori de a beneficia de ele.

 

Astfel, la data de 4 aprilie la sediul Facultății de Urbanism și Arhitectură a UTM a demarat ultimul curs de perfecționare în incinta Institutului de Formare Continuă în sectorul Apă și Canalizare pentru mașiniști la instalații de pompare.

  

Pînă la acest moment, în rezultatul celor 4 runde anterioare, au fost instruite 185 de persoane. La finele cursului suplimentar, 210 muncitori vor fi beneficiarii finali ai acestei activități de proiect, cu scopul creșterii performanței la locul de muncă.

   

Demararea și exercitarea cu succes a acestor practici reiterează importanța majoră a formării continue pentru muncitorii sectorului de alimentare cu apă în Republica Moldova per ansamblu, iar consolidarea capacităților forței de muncă calificate pentru domeniul în cauză ne permite să fim încrezuți în dezvoltarea și sustenabilitatea calității serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, a căror beneficiari sunt toți cetățenii țării.