Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

La data de 9 septembrie 2014 a avut loc cea de-a doua ședință a reprezentanților grupului de lucru, în cadrul căreia a fost făcută o prezentare detaliată despre realizările obținute și au fost oferite informații relevante despre activitățile preconizate pentru perioada septembrie 2014 – februarie 2015. Astfel, printre realizările majore putem menționa:

 

  • Organizarea a 8 sesiuni de formare (în loc de 6 planificate) a cadrelor didactice pentru implementarea curriculum-ului;
  • Inaugurarea atelierelor practice din cele 4 școli partenere, dotate cu echipament și utilaj modern;
  • Elaborarea Ghidului pentru implementarea curriculumului  modular;
  • Elaborarea unei Baze de date cu instrumente de evaluare a competențelor profesionale.

 

Mai jos sunt enumerate cîteva din activitățile importante planificate pentru primul trimestru din al doilea an de proiect:

 

  • Elaborarea și implementarea cursurilor de scurtă durată pentru muncitorii adulți la 2 calificări profesionale în sectorul apă și canalizare (lăcătuș la lucrări de intervenție și mașinist la instalații de pompare);
  • Inițierea și demararea procesului de procurare a utilajelor pentru dotarea Centrului de Formare Continuă din cadrul Universității Tehnice din Moldova;
  • Organizarea conferinței pe aspecte gender în sectorul apă și canalizare.

 

Următoarea ședință a membrilor GL, care își aduc contribuția profesională prin prisma expertizei pe care o dețin în implementarea cu succes a proiectului, va avea loc în februarie 2015.