Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

În data de 29 ianuarie 2016, la sediul Institutului de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP) a avut loc cea de-a cincea ședință a Grupului de lucru din cadrul proiectului AquaProf II „Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova”, implementat de IFCP și finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

 

La ședință au participat reprezentanți ai instituțiilor publice partenere ale proiectului cum ar fi Ministerul Mediului, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Agenția „Apele Moldovei”, Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional, dar și specialiști de la S.A. „Apă-Canal Chişinău”.

 

Principalele subiecte de pe agendă, abordate în  ședință au fost activitățile întreprinse în cadrul proiectului ce datează de la ultima întrunire a grupului de lucru, care au fost prezentate detaliat de către colaboratorii IFCP, dar și activitățile preconizate pentru a fi realizate în perioada februarie-august 2016.