Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP) a demarat implementarea proiectului AquaProf II „Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova” (2013-2016), finanţat de către Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (CAD).

 

În cadrul acestui proiect se vor desfăşura activităţi de formare a cadrelor didactice din şcolile partenere, şi anume:

 

  1. Şcoala Profesională nr.1, Bălţi
  2. Şcoala Profesională Rezina
  3. Şcoala Profesională Corbu
  4. Şcoal Profesională Alexăndreni

 

La data de 17 octombrie 2013, în incinta Ş.P. nr.1 din or. Bălţi, a avut loc prima acţiune de formare profesională din cadrul planului sesiunilor de formare în implementarea curriculumului modular (octombrie 2013-mai 2014) pentru meseriile electromontor la întreţinerea şi repararea utilajului electric şi lăcătuş-instalator tehnică sanitară.

 

Particularităţile curriculumului profesional modernizat a fost subiectul primei activităţi de formare, moderată de formatorii naţionali din cadrul proiectului AquaProf II şi desfăşurată sub formă de prezentări, dezbateri, schimb de experienţă, discuţii libere etc.

 

La această sesiune au participat profesori şi maiştri din cadrul instituţiilor beneficiare, care au analizat curriculumul vizat (axat pe competenţe), părţile componente şi prezentarea modulelor de instruire.

 

Menţionăm că, curricula pentru meseriile precizate anterior au fost elaborate de către IFCP în cadrul proiectului AquaProf I „Şcoala profesională ca furnizor de instruire şi formare pentru sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova” (2010-203) şi aprobate, prin ordin, de către Ministerul Educaţiei.