Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Finalizarea celei de-a III-a runde de cursuri de perfecționare pentru muncitorii din sectorul apă și canalizare

 

 

La datele de 30 septembrie și 16 octombrie s-a finalizat ce-a de-a III-a rundă de cursuri de perfecționare pentru muncitorii din sectorul apă și canalizare, pentru meseriile de mașinist la instalații de pompare și lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție respectiv.

 

 

Aceste cursuri sunt o parte componentă a proiectului de asistență tehnică moldo-austriacă  „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova” (2013-2016), finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de Institutul de Formare a Capacităților Profesionale, în parteneriat cu Asociația „Moldova Apă-Canal” (AMAC).

 

Un număr total de 41 de mucitori (22 de mașiniști la instalații de pompare și 19 lăcătuși la lucrări de intervenție și construcție)  a fost instruit întru îmbunătățirea abilităților profesionale și calității muncii depuse.

 

Important de menționat este faptul că, ca urmare a necesității asigurarării calității cursurilor prin prisma ajustării acestora în raport cu limba de comunicare a majorității formabililor care preponderent provin din regiunile de sud ale țării, predarea a fost efectuată în limba rusă.

 

Ca aspect tehnic, avantajul acestor cursuri a fost faptul că participanții au avut posibilitatea de a se familiariza cu noile tehnologii din domeniul în care activează și modul de operare cu acestea în mediul de muncă de zi cu zi.

 

Demararea și exercitarea cu succes a acestor practici demonstrează cît de importantă pentru sectorul de alimentare cu apă în Republica Moldova per general, este consolidarea continuă a capacităților forței de muncă calificate pentru acest domeniu.

 

Pe parcursul celor trei runde, un număr total de 125 de muncitori au fost intruiți, iar pentru viitor se preconizează demararea celei de-a IV-a runde, care va fi și cea finală.