Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Inițierea ultimei runde de cursuri de perfecționare pentru muncitorii din sectorul de apă și canalizare

 

 

La data de 2 noiembrie 2015 a demarat cea de-a IV-a și ultima rundă de cursuri de perfecționare pentru muncitorii din sectorul apă și canalizare, pentru meseria de lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție și mașinist la instalații de pompare respectiv.

 

Aceste cursuri sunt oferite prin intermediul proiectului „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova” (2013-2016), finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de Institutul de Formare a Capacităților Profesionale, în parteneriat cu Asociația „Moldova Apă-Canal” (AMAC).

 

Pînă la moment, în rezultatul celor trei runde anterioare au fost instruie 125 de personae. La această etapă, vor fi instruiți circa 55 lăcătuși și mașiniști, întru creșterea productivității la locul de muncă.

 

Grupele sunt mixte, compuse atît din vorbitori de limbă română cît și din vorbitori de limbă rusă.

 

La evenimentul de lansare a rundei a participat și dna Irina Oriol, manager de program în cadrul Agenției Austriece de Dezvoltare, care a subliniat importanța acestor cursuri, declarînd că învățarea continuă este cheia consolidării capacităților profesionale, și că, chiar în cazul unei vaste experiențe profesionale, asimilarea permanentă a unor noi cunoștințe este benefică, în condițiile adaptării la competențelor noi.

 

Demararea și exercitarea cu succes a acestor practici demonstrează cît de importantă pentru sectorul de alimentare cu apă în Republica Moldova per ansamblu, este consolidarea continuă a capacităților forței de muncă calificate pentru acest domeniu.

 

Ca aspect tehnic, avantajul acestor cursuri este faptul că participanții au posibilitatea de a se familiariza cu noile tehnologii din apă și canalizare și modul de aplicare a acestora.