Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova
Finalizarea de succes a cursurilor de perfecționare pentru muncitorii din sectorul de apă și canalizare
 
 
 
Institutul de Formare a Capacităților Profesionale ține să vă aducă la cunoștință faptul că în perioada 14-23 decembrie 2015 se va desfășura etapa finală a celei de-a IV-a și ultimei runde de cursuri de perfecționare pentru muncitorii din sectorul apă și canalizare, pentru meseria de mașinist la instalații de pompare.
 
Aceste cursuri sunt oferite prin intermediul proiectului „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova” (2013-2016), finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de Institutul de Formare a Capacităților Profesionale, în parteneriat cu Asociația „Moldova Apă-Canal” (AMAC).
 
Pînă la acest moment, în rezultatul celor trei runde anterioare cît și în urma inițierii rundei a IV-a, au fost instruite 155 de persoane. Ca urmare a finalizării ultimului pas în desfășurarea cu succes a cursurilor, un număr total de 185 de muncitori vor fi beneficiarii finali ai acestei activități de proiect desfășurate de către IFCP, întru creșterea productivității la locul de muncă.
 
Grupele vor fi mixte, compuse atît din vorbitori de limbă română cît și din vorbitori de limbă rusă.
 
La inițierea cursurilor va participa și dna Irina Oriol, manager de program în cadrul Agenției Austriece de Dezvoltare, care anterior a asistat și la lansarea ultimei runde. 
 
Demararea și exercitarea cu succes a acestor practici demonstrează cît de importantă pentru sectorul de alimentare cu apă în Republica Moldova per ansamblu, este consolidarea continuă a capacităților forței de muncă calificate pentru acest domeniu, iar odată cu finalizarea instruirii vom putea culege deja culege fructele muncii depuse în comun.