Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova

Ziua Mondială a Apei 2016: Apa și locurile de muncă

 

Tradițional, în fiecare an la data de 22 martie la nivel internațional se marchează Ziua Mondială a Apei.

Acest lucru a fost stabilit încă în 1992 în cadrul Consiliului științific al Adunării generale a Națiunilor Unite de la Rio de Janeiro, Brazilia.

Astfel, iată că în acest an suntem la a 25-a aniversare a acestei semnificative zile, ce are menirea de a sensibiliza la nivel global populația despre importanța colosală pe care o are cel mai important și de neînlocuit element al vieții, dar și despre problemele mari cu care se confruntă populația din cauza factorilor ecologici sau pur și simplu din cauza lipsei acestei resurse.

În acest an, tematica Zilei Mondiale a Apei, stabilită de către UN-Water instituția Organizației Națiunilor Unite (ONU) care este responsabilă de activitățile legate de apă per general la nivel de glob, este mai actuală ca niciodată: „Apa și locurile de muncă.”

Aceasta urmărește să evidențieze interdependența dintre resursele de apă și procesele economice responsabile de accesul la bunăstare prin crearea de locuri de muncă.

Peste 1,5 miliarde de angajați din toată lumea sunt angrenați în sectoare care au legătură cu apa, deși am putea ușor admite că absolut toate activitățile umane depind într-un fel sau altul de accesul la resursele de apă.

Specificul sărbătorii acestui an are menirea de a reaminti oamenilor despre dependența directă dintre calitatea și cantitatea apei la care omul are acces și însăși calitatea vieții sale și a societății în care se află.

Așa cum ONU a stabilit la Adunarea generală din 1999, că accesul la apă este unul din principalele drepturi fundamentale ale consumatorilor, din păcate o bună parte din populația Globului pămîntesc nu au nici de departe acces la acei 50 litri zilnici per om, necesari pentru satisfacerea nevoilor atît de consum, cît și de igienă, uz menajer etc.

De aceea, Institutul de Formare a Capacităților Profesionale (IFCP), ca instituție ce implementează proiectul Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, consideră mai oportun ca niciodată să sublinieze importanța învățămîntului vocațional-tehnic ce formează viitorii piloni de funcționare a sectorului de alimentare cu apă și canalizare.

Doar printr-o pregătire profesionistă și de calitate a forței de muncă calificate, acele probleme existente în satisfacerea cerințelor atît la locul muncii cît și a fiecărui cetățean în viața de zi cu zi vizavi de accesul la apă, vor putea avea soluții reale.

Toți avem dreptul la apă potabilă de calitate, suficientă, și toți avem dreptul la siguranța zilei de mîine.